CIP 43 – Giới thiệu kết quả cuối cùng thông qua bỏ phiếu trong số cổ phần

Tóm tắt đơn giản

Trong CIP này, chúng tôi đề xuất giới thiệu kết quả cuối cho Conflux chain thông qua bỏ phiếu giữa những người nắm giữ CFX đã stake. Điều này sẽ làm tăng sự tin tưởng của các giao dịch có giá trị cao xảy ra trên Conflux trong tương lai và bảo vệ Conflux trước các cuộc tấn công 51% tiềm ẩn từ PoW.

Khái quát

Chúng tôi đề xuất giới thiệu một chuỗi PoS độc lập, theo dõi quá trình của chuỗi PoW (cấu trúc biểu đồ hình cây) và đạt được sự đồng thuận cho các pivot block được xác nhận theo quy tắc xác nhận PoW. Khi chuỗi PoS liên quan đến một pivot như đã được xác nhận, tất cả các công cụ khai thác PoW nên tuân theo nó. Điều này sẽ bảo vệ hiệu quả chuỗi Conflux khỏi các cuộc tấn công 51% tầm xa từ PoW.

Chủ sở hữu CFX có thể deposit vào một hợp đồng cụ thể để yêu cầu quyền biểu quyết trên chuỗi PoS. Chuỗi PoS sử dụng VRF để chọn các node có quyền biểu quyết. Ủy ban là tạm thời và sẽ luân phiên định kỳ sáu giờ một lần. Các điều khoản bị so le như Thượng viện Hoa Kỳ. Khoảng một phần sáu số ghế ủy ban được đưa ra bầu cử cứ sau một giờ.

Sự thúc đẩy

Trong giai đoạn đầu của sự phát triển sinh thái của một publish chain, tổng lượng sức mạnh tính toán là tương đối không đủ. Điều này dẫn đến chi phí tấn công thấp để thực hiện các cuộc tấn công 51% và đánh cắp tiền trên chuỗi bằng cách chi tiêu gấp đôi. Trong năm ngoái, Ethereum Classic, Grin và Verge đã bị tấn công 51% liên tiếp [ 1 , 2 , 3 , 4 ]. Để giảm thiểu mối đe dọa của kẻ tấn công, Conflux giới thiệu tính năng cuối cùng của PoS, tạo thành một ủy ban khoanh vùng đề xuất các khối trục xoay đã được xác nhận mà các nút PoW nên tuân theo.

Mô tả cụ thể

Đặc điểm kỹ thuật cuối cùng của PoS

(Liên kết là phiên bản cũ. Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa CIP này và tài liệu được liên kết, CIP này sẽ được ưu tiên áp dụng.)

Cơ sở lý luận

TBD

Tương thích ngược

CIP này không tương thích ngược và sẽ yêu cầu hard-fork để kích hoạt.

Các trường hợp kiểm tra

TBD

Thực hiện

TBD

Cân nhắc về Bảo mật

Chúng ta đều biết rằng một giao thức đồng thuận PoW có thể cung cấp bảo mật khi kẻ tấn công kiểm soát sức mạnh tính toán <50%. Nhưng trường hợp sau khi kích hoạt CIP-43 là gì. Chúng tôi liệt kê một số senarios ở đây.

  • Tấn công 51%: Nếu kẻ tấn công kiểm soát> 51% sức mạnh tính toán và chuỗi PoS hoạt động tốt, các khối trục xoay đã được quyết định bởi chuỗi PoS vẫn an toàn. Tuy nhiên, chuỗi PoW có thể ngừng hoạt động vì các node PoS không thể xác nhận bất kỳ khối mới nào. Nếu kẻ tấn công biến mất, giao thức đồng thuận có thể thực thi như bình thường.
  • 34% Staking Attack: Nếu kẻ tấn công kiểm soát> 34% PoS staking token, thì chuỗi PoS có thể ngừng hoạt động. Sau đó, chuỗi Conflux chạy như thể CIP-43 không được kích hoạt. Nếu kẻ tấn công biến mất, giao thức đồng thuận có thể thực thi như bình thường. Nhưng một cuộc tấn công phức tạp đã biết sẽ khiến chuỗi PoW có nguy cơ bị phân tán. Điều này có thể được giải quyết sau.
  • 67% Staking Attack: Nếu kẻ tấn công kiểm soát> 67% thành viên ủy ban, nó có thể tạo ra các khối PoS xung đột. Trong trường hợp này, chuỗi PoW sẽ phân kỳ, ngay cả khi kẻ tấn công biến mất.
  • Tấn công long-range: Khác với tấn công 84% staking, trong một cuộc tấn công long-range, một node PoS trở nên độc hại không phải vì nó có ý định phá vỡ sự đồng thuận mà vì nó bị mất các private key. Vì vậy, chúng tôi cho rằng kẻ tấn công chỉ có thể kiểm soát ủy ban đa số trong giai đoạn rất sớm. Nếu kẻ tấn công kiểm soát> 51% sức mạnh tính toán và có thể hoàn nguyên chuỗi PoW từ giai đoạn đầu, một cuộc tấn công chi tiêu kép sẽ xảy ra. Nếu không, giao thức đồng thuận có thể thực thi như bình thường.

Bản quyền

Bản quyền và các quyền liên quan được miễn trừ thông qua CC0 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *