Giá trị của một loại tiền mã hóa Facebook là gì?
Vào thứ năm, Thời báo New York đã báo cáo chi tiết mới về những nỗ lực của Facebook để sản xuất đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình. Lần đầu tiên Facebook xâm nhập vào blockchain sẽ dưới hình thức của một “stablecoin“, trong đó giá trị của đồng tiền kỹ thuật số của nó… (0 comment)
Votes
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!
Skip to toolbar