Thống kê số lượng máy Bitcoin ATM trên thế giới từ tháng 01/2016-01/2019

Có 4.112 máy ATM Bitcoin trên toàn cầu tính đến tháng 1 năm 2019. ATM Bitcoin (máy rút tiền tự động) là một thiết bị cho phép chủ sở hữu thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng rút tiền từ tài khoản ngân hàng của họ. Tùy chọn in một phần thông tin tài khoản cũng có sẵn cho người dùng ATM. Việc rút tiền mặt từ ATM của công ty nơi đăng ký thẻ thanh toán thường là miễn phí, trong khi chủ sở hữu thẻ thuộc các ngân hàng khác phải trả một số tiền xác định. Ngoài ra còn có các máy ATM phức tạp hơn, kết hợp các tùy chọn trước như gửi tiền hoặc tạo điều kiện thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Có hai loại ATM chính: loại cơ bản, cho phép người dùng chỉ mua Bitcoin và những loại phức tạp hơn, cho phép người dùng mua và bán tiền ảo. Trong trường hợp ATM phức tạp, chỉ các thành viên của một nhà sản xuất ATM cụ thể mới có thể sử dụng ATM. Kể từ tháng 12 năm 2018, các nhà sản xuất chính của ATM Bitcoin là Genesis Coin và General Byte, với lần lượt 32,82% và 28,93% thị phần. Số lượng ATM Bitcoin cao nhất được ghi nhận tại Hoa Kỳ kể từ tháng 12 năm 2018. Tổng cộng, khoảng 72 % các máy ATM toàn cầu đã tập trung ở Bắc Mỹ.

Các địa điểm đặt máy Bitcoin ATM tại nước Mỹ
bitcoin-atm-texas
Một trạm máy Bitcoin ATM thực tế tại Mỹ

Biên tập bởi Tapchiblockchain.net

Votes

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!