Hardfork Atlantis đang đến gần: Mang lại nhiều tin tốt cho ETC

Khi tiếp cận Atlantis hard fork, ETC đã đạt được những tiến bộ lớn về mặt triển khai, tiến bộ kỹ thuật và hợp tác dự án, và nhiều tin tốt nữa sẽ tiếp tục được thông báo.

Atlantis sắp diễn ra; Sức mạnh băm 80% đã được xác nhận.

Hard fork Atlantis được lên kế hoạch vào ngày 13 tháng 9 năm 2019 và các sàn giao dịch lớn, nhóm khai thác, ví và người dùng sở hữu node đã bắt đầu nâng cấp mạng. Ethermine, NanoPool, MiningPoolHub và các nhóm khai thác lớn khác đã đưa ra các tuyên bố ủng hộ Atlantis. Cho đến nay, 78,47% công suất băm đã xác nhận hỗ trợ cho Atlantis, 40% các nút đã hoàn thành việc nâng cấp (nhanh hơn 2 tuần so với kế hoạch) và tỷ lệ này vẫn đang tăng. Hệ sinh thái ETC rất quan tâm, hỗ trợ và mong muốn cải thiện mạng ETC do Atlantis hard fork mang lại. ETC được cho là có tiềm năng lớn hơn sau khi nâng cấp.