Top 5 coin hoạt động tốt nhất tuần trước: XTZ, ATOM, XRP, XMR, BNB

Tập đoàn Đầu tư Kỹ thuật số New York LLC (NYDIG) đã nhận được sự chấp thuận của SEC để chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư tổ chức. Trong đó bao gồm các cố vấn đầu tư đã đăng ký, khách hàng của họ và các nhà đầu tư đủ điều kiện khác.

Votes

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!