Cập nhật báo cáo hoạt động Conflux tuần (11/02/2020–24/02/2020)

Chúng tôi xin vui mừng gửi tới toàn thể các bạn yêu quý Conflux nội dung hoạt động chính yếu về kỹ thuật và marketing tuần từ 11/02/2020 tới 24/02/2020. Covid cũng không ngăn được tốc độ làm việc như thường lệ của chúng tôi. Hy vọng những cập nhật này tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự tin tưởng và quan tâm của các fan đối với sự phát triển dài hạn của Conflux trong tương lai.

Về phát triển công nghệ

– Nguyên lý thì logic node đơn lẻ của tập hợp mạng lưới Blockchain biểu đồ hình cây (Tree-graph) có thể chạy được đã kiểm thử thành công.

– Thuật toán đồng thuận mới GHAST đã được ứng dụng và kiểm thử. Cơ chế mới này có thể ngăn chặn tốt hơn việc tự tiện tạo lập các chuỗi khối (block) bất lợi dẫn tới gia tăng độ trễ trong việc xác nhận giữa các chuỗi khối.

– Cải thiện cơ chế Pub/sub để có kinh nghiệm/trải nghiệm tốt hơn đối với sự phát triển Dapp;

Về hệ sinh thái DEX

– Chương trình DEX (Decentralized Exchange) là một loại sàn giao dịch tiền điện đã được thử nghiệm và tối ưu hóa các chức năng về di chuyển dữ liệu và xác minh sự phù hợp.

– Hệ thống quản lý hoạt động các đối tác đã được đánh giá trong hệ thống DEX Conflux và đang được chuyển đổi, hiện đang trong bước thiết kế giao diện người dùng.

Về mô hình kinh tế (Economic model)

– Mô hình kinh tế đã được thay đổi và đang trong giai đoạn thứ 2 của tiến trình kiểm định.

– Mô hình kinh tế đã được tối ưu hóa thông qua các phân tích mô phỏng.

Các hoạt động trực tuyến (online activity)

– Từ ngày 10-23 tháng 2/2020, Conflux đã vinh dự được mời tổ chức và tham gia 5 chương trình hỏi đáp AMA trực tuyến khác nhau trong các cộng đồng Blockchain Trung Quốc như BlockMania và Jinse Finance.

– Ngày 22/2/2020, Cris đã được mời tham gia tổ chức buổi hỏi đáp AMA tại nhóm VBC (Vietnamese Blockchain community với hơn 5000 thành viên.

Các sản phẩm cộng đồng

– Phiên bản chương trình tiền thưởng (Bounty) v0.9.5.1 đã được ban hành và có hỗ trợ chức năng Airdrop cũng như cài đặt thời gian check-in.

– Wesign phiên bản v1.02.5 đã được ban hành chính thức, các tính năng chính bao gồm: sửa lỗi bug, tối ưu hóa hiệu suất.

– Quét lỗi bug của danh mục hợp đồng FC.

Thông tin chi tiết tham khảo tại:

Youtube: Conflux Chain
Twitter: https://twitter.com/ConfluxChain
Telegram: http://t.me/Conflux_English

Telegram (vietnamese): http://t.me/Confluxvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *