Mã thông báo điều chỉnh DAO DeFi

Xem xét cách đồng sáng tạo đang mở đường cho việc xây dựng cấu trúc tổ chức từ xa, dựa trên Internet, sẽ là tương lai của công việc của chúng ta.

Được viết bởi Giám đốc chiến lược của Conflux Network, Karan Ambwani

Quản trị giao thức

Ảnh chụp màn hình của ứng dụng Stampers, một công cụ được sử dụng để bỏ phiếu cho các đề xuất Conflux DApp.
Xem xét ứng dụng Stampers, một công cụ được sử dụng để bỏ phiếu cho các đề xuất Conflux DApp.
  • Tạo điều kiện tăng trưởng sớm và thanh khoản
  • Điều chỉnh các ưu đãi giữa người dùng và giao thức
  • Tạo hiệu ứng mạng và hỗ trợ cộng đồng

Tiện ích của mã thông báo quản trị

  • Ủy quyền biểu quyết
  • Đưa ra các đề xuất cải tiến giao thức
  • Theo dõi trọng lượng biểu quyết lịch sử
  • Quản lý kho bạc cộng đồng
  • Phân bổ phí và chiết khấu giao thức
  • Sở hữu một miền phi tập trung như .cfx
  • Phân cấp quyết định về danh sách cặp

Giới hạn và tương lai

Kết nối với chúng tôi:

Votes

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!