Chương trình Conflux Grants 2.0— Cập nhật quy trình và hơn thế nữa

Chương trình tài trợ cho hệ sinh thái Conflux cung cấp hơn 2,4 tỷ CFX cho cộng đồng của chúng tôi để xây dựng trên Mạng Conflux. Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy sự đổi mới và phát triển khi chúng tôi xây dựng hệ sinh thái Conflux. Ban đầu được khởi động vào tháng 7 năm 2020, Chương trình hiện sẽ được mở cho cộng đồng và do cộng đồng định hướng, tập trung vào tính minh bạch và cộng đồng như một con đường dẫn đến phân cấp.

Grants 2.0 — Có gì mới?

  • Một Ủy ban Tài trợ Toàn cầu sẽ là…
  • Các trách nhiệm của ủy ban sẽ bao gồm việc xem xét các ứng dụng trên diễn đàn và họp hai tuần một lần để thảo luận về các đơn xin tài trợ và sắp xếp các ứng dụng sẽ chuyển tiếp trong quy trình

Làm thế nào để nộp:

  1. Gửi đơn đăng ký của bạn lên diễn đàn Conflux , nơi bạn có thể tìm thêm thông tin về quy trình và mẫu để áp dụng
  2. Ủy ban Tài trợ sẽ xem xét tất cả các đơn đăng ký, các đơn đăng ký chọn lọc để xem xét thêm
  3. Quyết định cuối cùng về các ứng dụng trong danh sách rút gọn sẽ được đưa ra vào tuần cuối cùng của mỗi tháng. (Toàn bộ quá trình từ khi nộp đơn đến khi quyết định sẽ mất 1–2 tháng, tùy thuộc vào phạm vi dự án, ngày nộp hồ sơ, v.v.).

Cấp tài trợ

Kết nối với chúng tôi:

Votes

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!