Kết quả bình chọn về quản trị sinh thái của Conflux DAO – Q4 2021

Cuộc bỏ phiếu về quản trị sinh thái Conflux DAO (20211018) đã được hoàn thành vào ngày 25 tháng 10. Kết quả bỏ phiếu công khai đã được hoàn thành và như sau:

[1] Conflux DAO #8 – Liệu bản cuối cùng của PoS có được đưa vào mạng Conflux trong lần nâng cấp mạng tiếp theo không?

KẾT QUẢ: 112,92k FC (100%) & 2.047m CFX (99,93%) đã hỗ trợ việc đưa PoS cuối cùng vào mạng Conflux trong lần nâng cấp mạng tiếp theo.

[2] Conflux DAO #9 Số lượng CFX tối thiểu cần thiết để tham gia quản trị PoS

KẾT QUẢ: hỗ trợ 5,56 nghìn FC (4,36%) & 2,021 triệu CFX (99,54%) rằng 1000 là số lượng CFX tối thiểu cần thiết để tham gia quản trị PoS.

[3]. Conflux DAO #10 Hệ số nhân của lãi suất đặt cược của PoS từ lãi suất cơ bản là 4

KẾT QUẢ: Hỗ trợ 110,36k FC (96,27%) & 2,038 triệu CFX (99,63%). So với lãi suất cầm cố cơ bản 4% hiện tại, hệ số cộng thêm của lãi suất cầm cố PoS là √X. (Khi số tiền cầm cố là 1/4 số lượng lưu hành, lãi suất là 8%; khi số tiền cầm cố là 1/9 số lượng lưu hành, lãi suất là 12%; v.v.).

[4] Conflux DAO #11 Cuộc bỏ phiếu thứ 3 về việc sử dụng quỹ của hệ sinh thái Conflux

Các kết quả:

136,67k FC (63,95%) & 1,827 triệu CFX (88,80%) đã ủng hộ rằng quỹ hệ sinh thái không được sử dụng cho các mục đích khác từ 12 tháng đến 18 tháng sau khi ra mắt mạng Tethys. Ngoài khoản trợ cấp storage và thanh toán gas, số còn lại sẽ được tiêu hủy về zero address hàng tháng.

Kết quả bình chọn sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn.

Kết nối với chúng tôi

Trang web / Github / Twitter / Discord / Telegram / Reddit / YouTube / Diễn đàn

Kênh cộng đồng toàn cầu ?

Kênh Telegram của Trung Quốc | Kênh Telegram Châu Phi | Kênh Telegram Tây Ban Nha | Kênh Telegram của Nga | Kênh Telegram của Thổ Nhĩ Kỳ | Kênh Telegram Hàn Quốc | Kênh Telegram Ba Tư | Kênh Telegram của Indonesia Kênh
Telegram của Việt Nam | Kênh Telegram của Pháp | Kênh Telegram của Ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *