Ethermine thông báo sẽ hỗ trợ đầy đủ cho Ethereum Classic Atlantis Hard Fork

Ethereum Classic Labs xin cảm ơn Ethermine (42,6% công suất hash ETC và 27% công suất hash ETH) vì đã cập nhật nhóm khai thác của họ trước thời hạn cho Atlantis hard fork. Cùng với Ethermine, Nanopool và 2miners cũng đã cập nhật mạng của họ để hỗ trợ Atlantis hard fork.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-3.png

Mạng Ethereum Classic đã lên kế hoạch cho hard fork ở block 8,772,000, nhắm mục tiêu vào thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2019 để ra mắt mainnet chính thức. Atlantis Hard fork là một bản nâng cấp lớn cho Blockchain Ethereum Classic (ETC), nhằm tăng chức năng và sự ổn định của ETC. Việc nâng cấp cũng đảm bảo khả năng tương thích với Ethereum để thúc đẩy sự hợp tác lớn hơn giữa các blockchain anh em. Bản nâng cấp Atlantis bao gồm 10 Các đề xuất cải tiến Ethereum (EIP), bao gồm cải thiện tính ổn định (EIP 100), nâng cấp mã Op (EIP 140, 211 và 214), các hợp đồng được biên dịch trước (EIP 198), các hợp đồng được biên dịch trước để cải thiện zk-Snarks (EIP 196 và 197) , các cải tiến liên quan đến hiệu suất (EIP 161 và 170) và bảo mật nâng cao (EIP 658).
Để được hướng dẫn của các công cụ khai thác khác, trao đổi tiền mã hóa, ví và dapps được chuẩn bị, hãy tìm hiểu thêm về các bài đăng của Ethereum Classic Labs Core Chinese.

Tìm hiểu thêm tại đây: https://medium.com/etclabscore/dear-ethereum-classic-crypto-exchanges-miners-wallets-dapps-and-other-users-8f5d3d50a93b

Theo dõi ETC Labs: https://medium.com/etclabscore

2 thoughts on “Ethermine thông báo sẽ hỗ trợ đầy đủ cho Ethereum Classic Atlantis Hard Fork

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *