Đã phát hành bản nâng cấp giao diện người dùng cho ShuttleFlow v1.3.0

Nhóm ShuttleFlow đã nâng cấp giao diện người dùng để cải thiện hiệu suất sản phẩm và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Việc nâng cấp sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ nội dung nào đã được đưa vào hoặc ngừng hoạt động. Kiểm tra trang ShuttleFlow mới và lấy UX cập nhật để lái thử. Đối với hướng dẫn ShuttleFlow v1.3.0 , vui lòng xem lại tài liệu trên diễn đàn của chúng tôi.

Giới thiệu về ShuttleFlow

ShuttleFlow trên Conflux

 
Votes

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!