CIP 43 – Đề xuất cải tiến Conflux: thêm tính năng PoS

Tóm tắt ngắn gọn

Trong CIP (Đề xuất cải tiến Conflux) này, chúng tôi đề xuất giới thiệu lần cuối cho Conflux chain thông qua bỏ phiếu giữa những người nắm giữ CFX đã stake. Điều này sẽ làm tăng sự tin tưởng của các giao dịch có giá trị cao xảy ra trên Conflux trong tương lai và bảo vệ Conflux trước các cuộc tấn công 51% tiềm ẩn từ PoW.

Mở đầu

Chúng tôi đề xuất giới thiệu một chuỗi PoS độc lập, theo dõi quá trình của chuỗi PoW (cấu trúc Tree Graph) và đạt được sự đồng thuận cho các khối pivot đã xác nhận theo quy tắc xác nhận PoW. Khi chuỗi PoS liên quan đến một khối pivot đã được xác nhận, tất cả các thợ đào PoW nên tuân theo nó. Điều này sẽ bảo vệ hiệu quả chuỗi Conflux khỏi các cuộc tấn công 51% tầm xa từ PoW.

Chủ sở hữu CFX có thể ký quỹ vào một hợp đồng cụ thể để yêu cầu quyền biểu quyết trên chuỗi PoS. Chuỗi PoS sử dụng VRF để chọn các nút có quyền biểu quyết. Ủy ban là tạm thời và sẽ luân phiên định kỳ sáu giờ một lần. Các điều khoản so le như Thượng viện Hoa Kỳ. Khoảng một phần sáu số ghế ủy ban được đưa ra bầu cử cứ sau 1 giờ.

Động lực

Trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển sinh thái của chuỗi công cộng, tổng công suất tính toán là tương đối thiếu. Điều này dẫn đến chi phí tấn công thấp để thực hiện các cuộc tấn công 51% và đánh cắp tiền trên chuỗi bằng cách double spending. Trong năm ngoái, Ethereum Classic, Grin và Verge đã liên tiếp bị tấn công 51%. Để giảm thiểu mối đe dọa bị tấn công, Conflux giới thiệu tính năng cuối cùng của PoS, tạo thành một ủy ban staking đề xuất các khối pivot đã được xác nhận mà các nút PoW nên tuân theo.

Thông số

Thông số kỹ thuật cuối cùng của PoS

Cơ sở lý luận

TBD

Tương thích ngược

CIP này không tương thích ngược và sẽ yêu cầu hard-fork để kích hoạt.

Các trường hợp thử nghiệm

TBD

Triển khai

TBD

Xem xét bảo mật

Chúng ta đều biết rằng một giao thức đồng thuận PoW có thể cung cấp bảo mật khi kẻ tấn công kiểm soát <50% sức mạnh tính toán. Nhưng trường hợp nào xảy ra sau khi kích hoạt CIP-43. Chúng tôi liệt kê một số trường hợp ở đây.

  • Tấn công 51%: Nếu kẻ tấn công kiểm soát >51% sức mạnh tính toán và chuỗi PoS hoạt động tốt, các khối pivot đã được quyết định bởi chuỗi PoS vẫn an toàn. Tuy nhiên, chuỗi PoW có thể mất tính tương tác vì các nút PoS không thể xác nhận bất kỳ khối mới nào. Nếu kẻ tấn công biến mất, giao thức đồng thuận có thể thực thi như bình thường.
  • Tấn công Staking 17%: Nếu kẻ tấn công kiểm soát >17% thành viên ủy ban, chuỗi PoS có thể mất khả năng tồn tại. Sau đó, chuỗi Conflux chạy như CIP-43 không được kích hoạt. Nếu kẻ tấn công biến mất, giao thức đồng thuận có thể thực thi như bình thường.
  • Tấn công Staking 84%: Nếu kẻ tấn công kiểm soát >84% thành viên ủy ban, nó có thể tạo ra các khối PoS xung đột. Trong trường hợp này, chuỗi PoW sẽ phân kỳ, ngay cả khi kẻ tấn công biến mất.
  • Tấn công tầm xa: Khác với tấn công Staking 84%, trong một cuộc tấn công tầm xa, một nút PoS trở nên độc hại không phải vì nó có ý định phá vỡ sự đồng thuận mà vì nó bị mất Private Key. Vì vậy, chúng tôi cho rằng kẻ tấn công chỉ có thể kiểm soát ủy ban đa số trong giai đoạn rất sớm. Nếu kẻ tấn công kiểm soát >51% sức mạnh tính toán và có thể hoàn nguyên chuỗi PoW từ giai đoạn đầu, một cuộc tấn công double spending sẽ xảy ra. Nếu không, giao thức đồng thuận có thể thực thi như bình thường.

Bản quyền

Bản quyền và các quyền liên quan được từ bỏ qua CC0.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *