Thông báo chính thức về Conflux PoS: Giới thiệu và Mô hình kinh tế

Các mạng blockchain PoW dễ bị tấn công 51% trong giai đoạn đầu khi hash rate còn thấp, đặc biệt khi có sẵn một lượng lớn sức mạnh điện toán đám mây với chi phí thấp. ETC, Grin và Verge đều đã gặp phải các cuộc tấn công 51% trong năm qua.
Để ngăn chặn các cuộc tấn công 51% tiềm tàng, Mạng Conflux sẽ triển khai một chuỗi PoS độc lập. Những người tham gia đồng thuận PoS sẽ ký vào Pivot Block (khối xoay) của Tree Graph trong các khoảng thời gian đều đặn. Khối trụ với đủ chữ ký được tất cả các thợ đào PoW đưa vào Pivot Block, ngay cả khi khối anh em của nó có trọng số lớn hơn. Nói một cách đơn giản, khi PoS chỉ định một Pivot Block, tất cả các worker PoW phải tuân theo nó. Điều này có nghĩa là khi sự đồng thuận PoS bỏ phiếu cho một Pivot Block, ngay cả khi kẻ tấn công 51% cố gắng sửa đổi khối này, nút PoW sẽ không chấp thuận.
Mạng Conflux yêu cầu sự đồng thuận của PoS để sử dụng “Pivot Block chỉ định” của nó một cách hạn chế. Một khối sẽ cần được xác nhận theo quy tắc PoW trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó nút PoS đáng tin cậy sẽ ký vào khối. Điều này có nghĩa là các thợ đào PoW vẫn hoàn thành thứ tự khối và xác nhận cho cấu trúc Tree Graph.
Hướng dẫn sau đây sẽ cung cấp sự rõ ràng về khái niệm cơ bản liên quan đến PoS Finality. Trong tài liệu này, chuỗi Conflux đề cập đến chuỗi PoW hiện tại.

Tài khoản PoS:

Địa chỉ

Nói chung, mô hình tài khoản trên chuỗi là: private key tạo ra public key; public key tạo ra một địa chỉ ví. Tài khoản trên chuỗi PoS tương tự như tài khoản trên PoW. Tuy nhiên, có hai private key được gọi là BLS private key VRF private key trên chuỗi PoS thay vì một. Địa chỉ được tạo thông qua hai phép tính keccak-hash công khai và nó (đầu ra 256 bit).

Chuỗi PoS trên Conflux chỉ để xử lý tấn công 51% tiềm tàng. Do đó, ngoại trừ các chức năng cơ bản như bỏ phiếu cho pivot block và bầu chọn nút đồng thuận, chuỗi PoS không chứa các chức năng blockchain chung khác (như gửi giao dịch, thực hiện hợp đồng thông minh). Tài khoản PoS cũng không có số dư. Chức năng chính của tài khoản PoS là duy trì sự đồng thuận của Conflux. Mọi tài khoản PoS là người duy trì mạng Conflux, không phải người dùng thông thường. Mỗi tài khoản PoS phải vận hành một full node Conflux riêng lẻ. Mã nguồn Conflux chính, conflux-rust sẽ cài đặt nội bộ các chức năng ví của tài khoản PoS, chẳng hạn như:

 • Khi nút Conflux chạy lần đầu tiên, nếu tệp cấu hình hiển thị đang chạy dưới dạng mô hình tài khoản PoS, private key PoS sẽ được tạo tự động và yêu cầu người dùng đặt mật khẩu. Private key sẽ được mã hóa bằng mật khẩu và lưu dưới dạng tệp cục bộ.
 • Khi nút Conflux không được chạy lần đầu tiên, nếu nó tìm kiếm tệp private key được mã hóa, người dùng sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu để mở khóa tệp private key.
 • Việc chạy nút Conflux sẽ tự động gửi các giao dịch thông qua đồng thuận PoS mà người dùng không nên can thiệp.

Liên kết tài khoản PoW:

Khi tạo tài khoản PoS lần đầu, người dùng sẽ cần phải liên kết tài khoản PoW của mình với tài khoản PoS, chúng tôi gọi quá trình này là “đăng ký”. Tài khoản PoW cấp quyền biểu quyết cho tài khoản PoS được liên kết của nó thông qua việc staking và vị trí khóa PoS. Quá trình này được hoàn thành thông qua việc tương tác với hợp đồng nội bộ cụ thể trên chuỗi Conflux. Tài khoản PoS có quyền biểu quyết sẽ trở thành một nút đồng thuận PoS.

Các ưu đãi của đồng thuận tham gia PoS sẽ được gửi đến tài khoản PoW được liên kết của nó.

Quy trình liên kết:

 • Khi tài khoản PoS được đăng ký, conflux-rust sẽ tự động nhận thông tin đăng ký và tiến hành hoạt động tương ứng. Người dùng không cần phải tương tác với bất cứ thứ gì. Thông tin đăng ký trên chuỗi Conflux mất khoảng 10 phút để đồng bộ hóa trên chuỗi PoS. Sau khi đồng bộ hóa, các tài khoản PoS có thể tham gia đồng thuận PoS.
 • Người dùng có thể stake thêm token CFX bất cứ lúc nào trên chuỗi Conflux và nhận được nhiều phiếu bầu hơn thông qua staking PoS.

Quá trình huỷ liên kết:

 • Tài khoản được liên kết PoW có thể xóa bỏ toàn bộ hoặc một phần trọng số biểu quyết của tài khoản PoS thông qua tương tác với hợp đồng nội bộ. Điều này được gọi là “nghỉ hưu”.
 • Người dùng có thể nghỉ hưu sau 7 ngày kể từ ngày liên kết. CFX sẽ được mở khóa 7 ngày sau khi nghỉ hưu. CFX đã mở khóa sẽ ở dạng staking, nhưng người dùng có thể rút CFX bất cứ lúc nào.

(Lưu ý: Chuỗi Conflux PoS tạo ra 1 khối trong khoảng 1 phút. “7 ngày” được đề cập ở trên và thời gian được đề cập bên dưới sẽ liên quan đến số khối PoS tương ứng. Ví dụ: 7 ngày sau khi nghỉ hưu đề cập đến khối 10080 PoS sau giao dịch nghỉ hưu. Trong trường hợp thực, chuỗi PoS có thể có các khối được tạo nhanh hơn hoặc thấp hơn tốc độ 1 khối/phút và thời gian cần thiết sẽ phụ thuộc vào số khối thực tế.)

Đồng thuận PoS:

Ủy ban đồng thuận:

 • Đồng thuận PoS được xây dựng bởi một ủy ban có nhiều nhất 300 phiếu bầu. Ủy ban sẽ vận hành chuỗi PoS thông qua giao thức đồng thuận Hotstuff.
 • Các thành viên ủy ban có thể bỏ phiếu cho hash Pivot block của chuỗi Conflux. Hash Pivot block với hơn 2/3 phiếu bầu sẽ được ghi lại. Pivot block thu thập tất cả các chữ ký được gọi là quyết định thay đổi.
 • Các thành viên ủy ban chỉ ký vào các khối đã được xác nhận trong ít nhất 5 phút theo giao thức PoW.

Ủy ban Bầu cử:

 • Cuộc bầu cử cho ủy ban mới diễn ra một giờ một lần với tối đa 50 thành viên ủy ban bỏ phiếu, những người sẽ có nhiệm kỳ trong 6 giờ. Có 6 nhiệm kỳ đồng hiện tại với nhiều nhất 300 thành viên ủy ban phiếu bầu.
 • Các tài khoản PoS sẽ tham gia bầu cử thông qua VRF (Chức năng Ngẫu nhiên Có thể xác minh). Hạt giống VRF sẽ được tạo ra bởi khối quyết định thay đổi có khi cuộc bầu cử bắt đầu.
 • Mỗi nhiệm kỳ của ủy ban sẽ bắt đầu bầu cử trước 1,5 giờ và kết thúc trước 0,5 giờ.
 • Khi bỏ phiếu, mỗi phiếu bầu cho một tài khoản PoS sẽ được coi là ứng cử viên cá nhân. Nếu một tài khoản PoS có 10 phiếu bầu, nó sẽ được coi là 10 ứng cử viên tham gia bầu cử. Nếu tài khoản có 2 phiếu bầu thì tài khoản đó sẽ có 2 trọng số biểu quyết trong nhiệm kỳ cấp ủy này, 8 phiếu còn lại có thể tham gia bầu cử tiếp theo.
 • Trong bầu cử, mỗi ứng cử viên sẽ tạo ra một giá trị băm thông qua VRF. Phiếu bầu trong số ít nhất 50 giá trị băm sẽ được chọn.
 • Chúng tôi đã tiến hành tối ưu hóa hệ thống, chỉ cần tài khoản PoS gửi 1 giao dịch, tất cả các phiếu bầu sẽ được coi là ứng cử viên. Nếu bầu nhiều phiếu, khi tham gia đồng thuận, tài khoản PoS chỉ cần ký một lần.

Cơ chế khuyến khích:

Giữa 2 cuộc bầu cử ủy ban, các tài khoản PoS sẽ nhận được điểm dựa trên các tương tác khác nhau của chúng, tối đa là 6.000.000 điểm. Trong thời gian này, lãi suất do chuỗi Conflux tạo ra sẽ được chia đều thành 6.000.000 cổ phiếu và được gửi đến các tài khoản PoW được liên kết. Nếu số điểm tạo ra nhỏ hơn 6.000.000, tiền lãi chưa gửi sẽ bị huỷ.

Thành phần điểm:

 • Khi tham gia bầu cử ủy ban, các phiếu bầu có giá trị băm ít nhất 10.000 sẽ nhận được 120 điểm mỗi phiếu. (Tổng cộng 1.200.000 là phần thưởng tham gia)
 • Các thành viên ủy ban sẽ nhận được 90.000 điểm cho mỗi phiếu bầu. Thành viên ủy ban với 50 phiếu bầu sẽ nhận được tổng cộng 4,500,000 điểm.
 • Trở thành Leader của khối PoS. Mỗi khối sẽ nhận được 3.000 điểm, tổng cộng 60 khối là 180.000 điểm.

Mỗi khối PoS sẽ yêu cầu 201 trong số 300 thành viên ủy ban ký. Tuy nhiên, Leader có thể đóng gói chữ ký của hơn 200 người. Chúng tôi khuyến khích Leader đóng gói thêm chữ ký để chứng minh rằng mỗi thành viên ủy ban đang tích cực tham gia vào sự đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *