Thông báo nâng cấp Conflux Tethys Network v1.1.6-fix2

Nâng cấp này chủ yếu để giải quyết các vấn đề bên dưới:

Sửa lỗi

Khắc phục sự cố khiến unpacked_transaction_count trong nhóm giao dịch có thể bị tràn sau khi node từ chối giao dịch mới do giá gas thấp.

Tải xuống

Tải xuống “Conflux Tethys Network v1.1.6-fix2” tại đây: https://github.com/Conflux-Chain/conflux-rust/releases/tag/v1.1.6-fix2 .

Tôi là một nhà điều hành / người khai thác node; tôi cần phải làm gì?

Nếu bạn có một node đang chạy, bạn cần

  1. Tạm dừng hoạt động đang chạy của node
  2. Thay thế tệp thực thi có tên “conflux” trong thư mục run của chương trình node gốc bằng tệp Conflux executable của chương trình node Conflux v1.1.6-fix2.
  3. Khởi động lại hoạt động của node

Nếu bạn bắt đầu một node mới, bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của Conflux v1.1.6-fix2 và chạy nó.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nâng cấp các node hoặc từ chối nâng cấp?

Bạn nên nâng cấp node của mình. Mặc dù nâng cấp này không thay đổi lớp đồng thuận, nhưng nếu bạn tiếp tục sử dụng phiên bản chương trình trước đó, nó có thể gây ra sự cố dẫn đến khối lượng của các node ngừng tăng.

Nó sẽ có tác động gì đối với người dùng thông thường?

Trong quá trình nâng cấp các node đang chạy trên chuỗi, một số dịch vụ có thể bị ảnh hưởng và bị trì hoãn. Sau khi hoàn thành nâng cấp node, nó sẽ trở lại bình thường.

Cảm ơn cộng đồng của chúng tôi đã hỗ trợ của bạn!

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng Conflux và tất cả các nhà phát triển trong hệ sinh thái Conflux. Cảm ơn bạn vì công việc khó khăn, suy nghĩ và đóng góp của bạn. Để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *