Thông báo nâng cấp sửa lỗi mạng Conflux Tethys v1.1.6

Nâng cấp này chủ yếu giải quyết các vấn đề bên dưới:

Cải tiến

Tối ưu hóa pool giao dịch để tránh thay thế một giao dịch có giá gas thấp hơn sau khi thu gom rác.

Sửa lỗi

Khắc phục sự cố có thể khiến nút ngừng nhận thông báo mạng.

Tải xuống

Tải xuống “Conflux Tethys Network v1.1.6-fix” tại đây: github.com/Conflux-Chain/conflux-rust/releases 5 .

Tôi là một node operator/miner; tôi cần phải làm gì?

Nếu bạn có một nút đang chạy, bạn cần

  1. Tạm dừng hoạt động đang chạy của nút
  2. Thay thế tệp thực thi có tên “conflux” trong thư mục run của chương trình nút gốc bằng tệp thực thi Conflux của chương trình Conflux v1.1.6-fix node.
  3. Khởi động lại hoạt động của nút

Nếu bạn bắt đầu một nút mới, bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của Conflux v1.1.6-fix và chạy nó.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nâng cấp các nút hoặc từ chối nâng cấp?

Bạn nên nâng cấp nút của mình. Mặc dù nâng cấp này không thay đổi lớp đồng thuận, nhưng nếu bạn tiếp tục sử dụng phiên bản chương trình trước đó, nó có thể gây ra sự cố khiến các nút không còn được đồng bộ hóa.

Nó sẽ có tác động gì đối với người dùng bình thường?

Trong quá trình nâng cấp các nút đang chạy trên chuỗi, một số dịch vụ có thể bị ảnh hưởng và bị trì hoãn. Sau khi hoàn thành nâng cấp nút, nó sẽ trở lại bình thường.

Cảm ơn cộng đồng đã hỗ trợ chúng tôi!

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng Conflux và tất cả các nhà phát triển trong hệ sinh thái Conflux. Cảm ơn bạn vì công việc khó khăn, suy nghĩ và đóng góp của bạn. Vì một tương lai tốt đẹp hơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *