Câu hỏi thường gặp về PoS

Chuỗi Proof-of-Stake mới cho Conflux là gì?

Chuỗi PoS là một chuỗi lớp phủ hoạt động cùng với chuỗi PoW. Chuỗi PoS sẽ tăng cường bảo mật cho chuỗi PoW và cung cấp tính cuối cùng cho các giao dịch.

PoS trong Conflux khác với các chuỗi dựa trên PoS khác như thế nào?

Conflux sẽ sử dụng chuỗi PoW-PoS kết hợp. Hiện tại không có kế hoạch chuyển toàn bộ sang chuỗi PoS.

Khi nào bản nâng cấp PoS sẽ được phát hành?

Bản nâng cấp PoS sẽ được triển khai vào tháng Hai. Bạn có thể tham gia các bài kiểm tra tại đây.

Nâng cấp PoS có phá vỡ khả năng tương thích không?

Đúng. Người dùng đang chạy các nút Conflux sẽ cần cập nhật máy khách của họ để có thể chạy chuỗi PoS.

Làm cách nào để tôi có thể trở thành người xác nhận trong chuỗi PoS?

Để được hướng dẫn về cách tham gia các bài kiểm tra công khai PoS, hãy xem phần Khai thác của diễn đàn hoặc nhấp vào đây .

Những ưu điểm chính của chuỗi PoS là gì?

Có hai lợi thế chính đối với chuỗi PoS: tăng cường bảo mật và tính hoàn thiện của giao dịch.

Với việc nâng cấp, mạng có thể duy trì cuộc tấn công 51% mà không gây rủi ro cho tính toàn vẹn của chuỗi trục.

Trong trường hợp kẻ tấn công chiếm đoạt thành công hơn 17% thành viên ủy ban, chuỗi PoW sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường, nhưng các giao dịch của nó sẽ không được hoàn tất cho đến khi kẻ tấn công biến mất.

Để tiến hành một cuộc tấn công thành công trong đó chuỗi trục có thể khác nhau, kẻ tấn công sẽ cần phải kiểm soát ít nhất 84% thành viên của ủy ban.

Tôi là nhà phát triển, việc nâng cấp PoS sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

Việc nâng cấp PoS sẽ không ảnh hưởng đến môi trường thực thi của các hợp đồng thông minh.

CIP-43 đang làm gì?

CIP-43 giới thiệu chuỗi PoS làm chuỗi nhân chứng để ngăn chặn các cuộc tấn công 51%.

Liệu Conflux có trở thành một chuỗi PoS sau CIP-43?

Trong CIP-43, PoS yêu cầu sự đồng thuận của ít nhất 84% người tham gia PoS để can thiệp vào hành vi của chuỗi PoW. Cũng cần phải đề cập rằng theo giao thức, các nút PoS chỉ nên ký các khối đã được xác nhận bởi sự đồng thuận PoW.

Điều này có nghĩa là trừ khi hơn 84% cử tri đặt cược đoàn kết để tấn công mạng, Conflux hành động không khác gì chỉ chạy với chuỗi PoW nếu không có cuộc tấn công PoW nào. Việc đóng gói giao dịch, thực hiện giao dịch và phân loại khối vẫn được thực hiện bởi các thợ đào.

Nếu người dùng tin rằng ít nhất 17% các nút PoS là trung thực, thì họ chỉ cần xem xét các quy tắc PoW.

Conflux không nhận ra PoS, vậy tại sao họ lại chọn giới thiệu nó?

Trong chuỗi PoS, một nhóm có hơn 34% Cổ phần có thể ngăn không cho bất kỳ giao dịch nào được ghi vào chuỗi và do đó dừng chuỗi. Một nhóm có hơn 67% Cổ phần có thể kiểm soát hoàn toàn chuỗi và khởi động cuộc tấn công chi tiêu gấp đôi theo ý muốn. Trong Các cuộc tấn công tầm xa, kẻ tấn công có thể viết lại toàn bộ lịch sử bằng cách mua các khóa riêng của các nhà đầu tư đã bán tháo.

Sau đó, CIP-43 trông như thế nào? Nếu không tấn công 51%, 34% Stake không thể làm gì, và 67% Stake cũng không thể làm gì. (17% Stake có thể dừng chuỗi PoS, nhưng chuỗi PoW vẫn có thể chạy như bình thường, giống như cách nó hoạt động khi không có CIP-43). Cần ít nhất 84% Stake (> 5/6) để có tác động hữu hình lên chuỗi PoW và các cuộc tấn công tầm xa của PoS cũng hầu như không có tác động ở đây.

Nhìn chung, sự phụ thuộc của CIP-43 vào các nút Staking hoàn toàn khác với sự phụ thuộc của chuỗi PoS thuần túy.

PoS có làm tăng độ phức tạp của xác nhận giao dịch không?

Thứ nhất, do tính chất đặc biệt của đồng thuận Conflux, việc xác nhận giao dịch không thể đạt được chỉ bằng cách đếm số khối được xác nhận. Nếu bạn biết bất cứ điều gì về GHOST, giao thức GHOST yêu cầu so sánh kích thước của từng cấp độ cây con và cây con anh em. Giao thức GHAST của Conflux thậm chí còn phức tạp hơn. Các quy tắc xác nhận giao dịch đối ứng được liệt kê bên dưới. Quá trình bạn thấy biểu tượng “mức bảo mật” nhấp nháy trên ConfluxScan trên thực tế được hỗ trợ bởi các công thức toán học phía sau.

So với các công thức này, việc xem xét thêm trạng thái của chuỗi PoS không đắt lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *