Hướng dẫn Conflux eSpace

Hướng dẫn này bao gồm cách sử dụng cơ bản của Fluent và MetaMask để chuyển tiền giữa Conflux Core Space và Conflux eSpace.

Cài đặt và Thiết lập

Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình cài đặt và định cấu hình ví để kết nối với không gian eSpace Conflux và Core Space.

Để kết nối với Conflux Core Space, bạn sẽ cần một ví tương thích với Conflux, chẳng hạn như Portal và Fluent. Để kết nối với Conflux eSpace, bạn sẽ cần một ví tương thích với Ethereum, chẳng hạn như MetaMask.

Cài đặt & Thiết lập Fluent

Cài đặt Fluent

Fluent là một ví dựa trên Conflux. Một tính năng chính của Fluent là nó bao gồm một cầu nối xuyên không gian cho phép bạn chuyển tiền giữa Conflux Core Space và eSpace.

Để cài đặt Fluent:

 1. Truy cập http://fluentwallet.com và nhấp vào Add to Chrome. Lưu ý : Fluent hiện chỉ được hỗ trợ bởi các trình duyệt Google Chrome và Brave.
 2. Trong Cửa hàng Chrome trực tuyến, nhấp lại Add to Chrome , sau đó xác nhận cài đặt bằng cách nhấp vào Add extension trong hộp thoại.

Tạo ví mới trong Fluent

 1. Mở Fluent và nhấp vào nút Create .
 2. Đặt mật khẩu của bạn, xác nhận nó và nhấp vào Create .
 3. Trong Tạo tài khoản, nhấp vào New Seed Phrase để tạo địa chỉ ví mới và nhấp vào Next.
 4. Trong Seed Phrase Group, hãy nhập bí danh để xác định ví của bạn (ví dụ: “Core Space Wallet”).
 5. Trong Backup Seed Phrase, sao chép các seed words theo thứ tự, lưu trữ ở một nơi an toàn và ngoại tuyến, rồi nhấp vào Next.
 6. Kiểm tra Seed Phrase, xác nhận các seed words mà bạn đã sao lưu ở bước trước và nhấp vào Create.

Kết nối Fluent với Conflux Core Space

Lưu ý : Conflux Spaces hiện chỉ được hỗ trợ trong testnet.

 1. Trong Fluent, chuyển mạng từ Conflux Tethys (Mainnet) sang Conflux Testnet (Testnet).

Cài đặt & Thiết lập MetaMask

Cài đặt MetaMask

 1. Truy cập http://metamask.org và tải xuống và cài đặt ví MetaMask.

Tạo ví mới trong MetaMask

 1. Tạo ví mới từ MetaMask. Ví này sẽ là Conflux eSpace Wallet của bạn .

Kết nối MetaMask với Conflux eSpace

Trong phần này, bạn sẽ học cách kết nối MetaMask với Conflux eSpace bằng cách sử dụng điểm cuối RPC từ xa.

 1. Trong MetaMask, đi tới Settings.
 2. Trong Settings, đi tới Networks và nhấp vào Add a network.
 3. Trong Add a network: a. Nhập “Conflux eSpace Testnet” làm tên mạng. b. Nhập https://evmtestnet.confluxrpc.com dưới dạng RPC URL mới. C. Nhập 71 làm chain ID. d. Nhập “CFX” phần symbol.

Chuyển tiền qua Across Spaces

Yêu cầu tiền từ testnet faucet trong Conflux Core Space

Lưu ý : Conflux Spaces hiện chỉ được hỗ trợ trong testnet.

 1. Trong Fluent, hãy xác minh rằng bạn đã kết nối với Conflux Testnet.
 2. Truy cập http://faucet.confluxnetwork.org .
 3. Trong Conflux Testnet Faucet, nhấp vào Connect Wallet để kết nối ví Fluent của bạn.
 4. Trong hộp thoại Fluent, nhấp vào Connect để xác nhận kết nối Fluent với trang web Conflux Testnet Faucet.
 5. Trong menu thả xuống Lựa chọn token, chọn CFX và nhấp vào Receive.
 6. Trong hộp thoại Sign Transaction, nhấp vào Confirm để ký giao dịch và nhận tiền từ testnet faucet.
 7. Khi bạn nhận được thông báo xác nhận, hãy chuyển đến Fluent và đảm bảo rằng bạn đã nhận được 1000 CFX.

Chuyển tiền từ Core Space sang eSpace

 1. Trong Fluent, hãy nhấp vào biểu tượng Cross-Space hoặc truy cập https://evm.fluentwallet.com .
 2. Xác minh rằng ví Conflux của bạn được kết nối với trang web.
 3. Trong phần Transfer Assets, hãy xác minh rằng ví Conflux của bạn được chọn làm từ ví .
 4. Truy cập MetaMask và xác minh rằng bạn được kết nối với mạng Conflux eSpace Testnet.
 5. Sao chép địa chỉ ví eSpace Conflux của bạn.
 6. Chuyển đến trường Địa chỉ đích EVM Subspace và nhập (hoặc dán) địa chỉ ví eSpace Conflux của bạn.
 7. Trong Amount field, hãy nhập số tiền bạn muốn chuyển vào ví eSpace Conflux của mình và nhấp vào Transfer .
 8. Trong hộp thoại Sign Transaction, nhấp vào Confirm để xác nhận giao dịch.
 9. Sau khi giao dịch được xác nhận, hãy truy cập MetaMask và xác minh rằng bạn đã nhận được tiền từ ví Conflux Core Space của mình.

Chuyển tiền từ Conflux eSpace sang Core Space

 1. Truy cập https://evm.fluentwallet.com .
 2. Nhấp vào mũi tên để chuyển từ Conflux eSpace sang Core Space.
 3. Sao chép địa chỉ chuyển khoản được liệt kê ở Bước 1.
 4. Truy cập MetaMask và chuyển tiền đến địa chỉ chuyển tiền mà bạn đã sao chép ở bước trước.
 5. Quay lại cầu nối cross-space Fluent và xác minh ở Bước 2 rằng bạn có số tiền có thể rút.
 6. Nhấp vào Withdraw và xác nhận giao dịch trong hộp thoại Sign Transaction.
 7. Chuyển đến Fluent và xác minh rằng bạn đã nhận được đúng số lượng CFX.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *