Thông tin chi tiết về Hard Fork sắp tới từ Conflux— Bao gồm việc bổ sung một lớp PoS

Hardfork sắp tới của Conflux Network sẽ bao gồm 6 CIP (Đề xuất cải tiến xung đột): CIP-43, CIP-64, CIP-71, CIP-72, CIP-76 và CIP-78. Sau đây là bản tóm tắt của từng đề xuất, trân trọng mời anh em nghiên cứu và tham khảo nhá.

CIP-43

Tóm tắt đơn giản

Chúng tôi đề xuất giới thiệu tính cuối cùng cho chuỗi Conflux thông qua bỏ phiếu giữa những người nắm giữ CFX đã đặt cọc. Điều này sẽ làm tăng sự tin cậy của các giao dịch có giá trị cao diễn ra trên Conflux và bảo vệ Conflux trước các cuộc tấn công 51% tiềm ẩn từ PoW.

Tổng quan

Giới thiệu chuỗi Proof of Stake độc ​​lập, theo dõi quá trình của cấu trúc Proof of Work Tree-Graph và đạt được sự đồng thuận cho các khối trụ được xác nhận theo quy tắc xác nhận PoW. Khi chuỗi PoS liên quan đến một chuỗi khối xoay (pivot) như đã được xác nhận, tất cả các thợ đào PoW nên tuân theo nó. Điều này sẽ bảo vệ hiệu quả chuỗi Conflux khỏi các cuộc tấn công 51% tầm xa từ PoW.

Chủ sở hữu token CFX có thể Deposit vào một hợp đồng cụ thể để yêu cầu quyền biểu quyết trên chuỗi PoS. Chuỗi PoS sử dụng nguồn ngẫu nhiên có thể xác minh được để chọn các nút có quyền biểu quyết. Ủy ban là tạm thời và sẽ luân phiên định kỳ sáu giờ một lần. Các điều khoản bị so sánh, khoảng 1/6 số ghế ủy ban được đưa ra bầu cử mỗi giờ (Thiết kế của CIP này tương đối phức tạp và có thể phải điều chỉnh các thông số vào thời gian sau). Lãi suất chỉ có thể được tạo ra bằng cách đặt cược trên chuỗi PoS. Sắp có thêm thông tin chi tiết về mô hình kinh tế.

Động lực xây dựng phát triển

Trong giai đoạn đầu của sự phát triển sinh thái của một chuỗi public chain, tổng lượng công suất tính toán trong giai đoạn đầu trước khi triển khai là chưa đủ. Điều này dẫn đến chi phí tấn công thấp để thực hiện các cuộc tấn công 51% và đánh cắp tiền trên chuỗi bằng cách chi tiêu gấp đôi. Trong năm ngoái, Ethereum Classic, Grin và Verge đều bị tấn công 51%. Để giảm thiểu mối đe dọa của kẻ tấn công, chúng tôi đang thêm tính năng cuối cùng của PoS, đó là một cấu trúc của hội đồng lưu trữ (staking) đề xuất các chuỗi khối đảo chiều (pivot) đã được xác nhận mà các nút PoW nên tuân theo.

Những xem xét về tính Bảo mật

Cơ chế đồng thuận PoW thường cung cấp bảo mật khi kẻ tấn công kiểm soát <50% sức mạnh tính toán. Nhưng trường hợp sau khi kích hoạt CIP-43 là gì? Dưới đây là một số kịch bản để giúp giải thích.

** Tn công 51% **

Nếu kẻ tấn công kiểm soát> 51% sức mạnh tính toán và chuỗi PoS hoạt động tốt, thì các khối (block) xoay trục (pivot) đã được quyết định bởi chuỗi PoS vẫn an toàn. Tuy nhiên, chuỗi PoW có thể mất đi tính năng động và sức sống vì các nút PoS không thể xác nhận bất kỳ khối mới nào. Nếu kẻ tấn công biến mất, giao thức đồng thuận có thể thực thi như bình thường.

** 17% tấn công cố định **

Nếu kẻ tấn công kiểm soát> 17% thành viên ủy ban, chuỗi PoS có thể mất khả năng tồn tại. Sau đó, chuỗi Conflux chạy như thể CIP-43 không được kích hoạt. Nếu kẻ tấn công biến mất, giao thức đồng thuận có thể thực thi như bình thường.

** 84% tấn công cố định **

Nếu kẻ tấn công kiểm soát> 84% thành viên ủy ban, điều này dẫn tới họ có có thể tạo ra các khối PoS xung đột. Trong trường hợp này, chuỗi PoW sẽ phân kỳ, ngay cả khi kẻ tấn công biến mất.

** Tấn công tầm xa **

Khác với cuộc tấn công 84% staking, trong một cuộc tấn công tầm xa, một nút PoS trở nên độc hại và hết sức nguy hiểm, không phải vì nó có ý định phá vỡ sự đồng thuận, mà vì nó bị mất các khóa riêng tư (private key). Vì vậy, chúng tôi cho rằng kẻ tấn công chỉ có thể kiểm soát đa số trong nhóm quyết định (committee) trong giai đoạn rất sớm. Nếu kẻ tấn công kiểm soát> 51% sức mạnh tính toán và có thể hoàn nguyên chuỗi PoW từ giai đoạn đầu, một cuộc tấn công chi tiêu kép sẽ xảy ra. Nếu không, giao thức đồng thuận có thể thực thi như bình thường.

CIP-64

Nội dung sơ lược

Hiện tại, các giao dịch trên Conflux không có quyền truy cập trực tiếp vào số kỷ nguyên mà chúng được thực hiện. Để duy trì khả năng tương thích với EVM, CIP này giới thiệu một hợp đồng nội bộ mới cung cấp thông tin này cho các hợp đồng.

 

Tổng quan

Một kỹ thuật phổ biến trong phát triển dapp là lưu trữ số khối (block) tương ứng với một sự kiện trong kho lưu trữ của hợp đồng và sau đó sử dụng thông tin này để truy vấn hợp đồng. Ví dụ, một người có thể muốn bắt đầu truy vấn nhật ký bắt đầu từ khi tạo hợp đồng. Tuy nhiên, các câu lệnh truy vấn API của Conflux hoạt động với mỗi số đặc thù, không phải số khối, điều này làm cho kỹ thuật này không khả thi. CIP này giới thiệu một hợp đồng nội bộ mới làm cho số đặc thục (epoch number) thực hiện có sẵn để thực hiện các hợp đồng.

Động lực xây dựng và phát triển

Có hai trường hợp sử dụng phổ biến để sử dụng số khối (`block.number`) trong hợp đồng thông minh.

  • Trường hợp sử dụng đầu tiên là thi gian (timing). Tốc độ phát triển của số khối tương đối ổn định và khó bị ảnh hưởng, điều này làm cho chúng phù hợp với các ứng dụng như khóa thời gian.
  • Trường hợp sử dụng thứ hai là truy vn (querying). Ví dụ: một hợp đồng có thể lưu trữ số khối tạo của nó và khách hàng có thể đọc số này để biết họ cần khối nào để bắt đầu truy vấn các sự kiện của hợp đồ

Trường hợp sử dụng thứ hai này không khả thi trên Conflux vì API truy vấn (RPC) của chúng tôi chỉ hỗ trợ truy vấn theo số kỷ nguyên chứ không phải theo số khối.

CIP-71

Tóm tắt sơ lược

Cho phép nhà phát triển hợp đồng vô hiệu hóa tính năng chống lại gần đây cho hợp đồng của họ.

Tổng quan

Hiện tại, Conflux VM có cơ chế chống lại sự gần gũi. Khi một hợp đồng xuất hiện hai lần trong ngăn xếp cuộc gọi, Conflux sẽ cấm tất cả các hoạt động ghi tiếp theo như `SSTORE`,` LOG0` thành `LOG4` và` CALL` với số dư khác không. CIP này nhằm mục đích làm cho tính năng này có thể cấu hình được. Một hợp đồng nội bộ mới nên được giới thiệu và cho phép bản thân hợp đồng hoặc quản trị viên của nó bật hoặc tắt tính năng này.

Động lực xây dựng và hoàn thiện

Conflux giới thiệu một cơ chế chống lại sự gần gũi để tránh một số cuộc tấn công cho các ứng dụng Defi. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ cấm một số hoạt động hợp lệ. Ví dụ: nếu hợp đồng người vay gọi là hợp đồng cho vay nhanh và hợp đồng cho vay nhanh gọi chức năng “gọi trở lại – call back” của hợp đồng người vay. Sau đó, hợp đồng người vay sẽ xuất hiện hai lần trong ngăn xếp cuộc gọi và tất cả các hoạt động ghi tiếp theo sẽ không được phép. Mặc dù các nhà phát triển có thể tránh được vấn đề này bằng cách thay đổi logic tương tác giữa các hợp đồng, điều này giới thiệu các nhiệm vụ bổ sung cho việc di chuyển hợp đồng.

Conflux sẽ không cho phép các hoạt động ghi (kích hoạt cơ chế chống lại lần gần đây nhất) chỉ khi địa chỉ hợp đồng không cho phép lần xuất hiện gần đây hai lần trong ngăn xếp cuộc gọi.

CIP-72

Tóm tắt sơ lược

Conflux để nhận ra và chấp nhận chữ ký từ ví Ethereum, chẳng hạn như Metamask.

Tổng quan

Conflux có định dạng giao dịch khác với Ethereum, vì vậy Metamask không thể tạo ra chữ ký giao dịch được Conflux chấp nhận. CIP này có kế hoạch làm cho Conflux xử lý các giao dịch với kỷ nguyên mục tiêu `u64 :: MAX` là giao dịch loại Ethereum và sử dụng một cách khác để xác minh giao dịch.

Động lực xây dựng và hoàn thiện

CIP này sẽ cho phép người dùng tương tác với các hợp đồng thông minh trên chuỗi Conflux bằng ví Ethereum như Metamask. Chúng tôi tin rằng điều này có thể thu hút nhiều người dùng hơn để trải nghiệm chuỗi Conflux.

Xem xét về các vấn đề Bảo mật

Nếu một kẻ chuyển tiếp độc hại cố gắng giả mạo giao dịch giống Ethereum, nó không thể thay đổi nó thành một giao dịch khác với có thể vượt qua xác minh chữ ký.

CIP-76

Tóm tắt sơ lược

Chúng ta nên loại bỏ các ràng buộc liên quan đến máy ảo trong việc đồng bộ hóa các khối, như yêu cầu các giao dịch có đủ giới hạn gas.

Tổng quan

Hiện tại, trước khi thêm các khối mới vào đồ thị đồng bộ hóa, chúng tôi đã kiểm tra một số ràng buộc. Một trong số đó yêu cầu giới hạn gas giao dịch vượt quá ngưỡng tối thiểu. Tuy nhiên, ngưỡng này phụ thuộc vào kế hoạch gas của máy ảo, có thể thay đổi trong các bản nâng cấp trong tương lai. CIP này đề xuất loại bỏ các ràng buộc liên quan đến VM trong việc đồng bộ hóa các khối và tránh đưa ra các quy tắc tương tự trong tương lai.

Động lực xây dựng và hoàn thiện

Việc tách thành phần đồng thuận với thành phần thực thi là rất quan trọng đối với các kế hoạch nâng cấp tiếp theo. Giao thức đồng thuận phải minh bạch đối với thành phần thực thi.

Tuy nhiên, nếu đồ thị đồng bộ hóa đọc các thông số liên quan đến VM trong việc kiểm tra tính hợp lệ của khối đã nhận, bất kỳ thay đổi nào về mức VM có thể gây ra hard fork trong giao thức đồng thuận.

Ràng buộc đối với giới hạn gas giao dịch không thể ngăn người khai thác độc hại thực hiện một khối với các giao dịch không có nhiều lợi ích vì bản thân dự án sẽ không kiểm tra xem người gửi có đủ số dư để thanh toán phí gas hay không. Các thành phần/nhóm người khai thác nguy hiểm có thể đóng gói rất nhiều giao dịch mà người gửi có số dư bằng không.

Đặc thù

Sau độ cao kỷ nguyên nhất định, giao thức đồng thuận không còn kiểm tra độ cao khối cho các giao dịch.

Xem xét về vấn đề Bảo mật

Như được mô tả trong phần động lực xây dựng và hoàn thiện, việc triển khai hiện tại không thể ngăn chặn một kẻ khai thác độc hại/nguy hiểm gửi đầy đủ các giao dịch vô ích trong một khối. Vì vậy, loại bỏ các rào cản sẽ không làm cho nó tồi tệ hơn.

CIP-78

Tóm tắt sơ lược

Sửa các trường không chính xác trong biên nhận giao dịch.

Tổng quan

Hiện tại, các ghi chép về biên nhận trong giao dịch cho thấy rằng giao dịch không được tài trợ khi quá trình thực hiện không thành công, ngay cả khi nhà tài trợ thực sự thanh toán phí gas. Bên cạnh đó, khi nhà tài trợ không có đủ số dư cho tài sản thế chấp lưu trữ, người gửi sẽ đủ khả năng cung cấp tài sản thế chấp lưu trữ. Tuy nhiên, các chứng thực giao dịch ghi lại rằng giao dịch lại được tài trợ.

Động lực xây dựng và hoàn thiện

Bất kể điều gì xảy ra, các trường “is_sponsored” trong biên lai/chứng từ giao dịch phải luôn nhất quán với việc nhà tài trợ có thanh toán hay không.

CIP-64

Các giao dịch trên Conflux sẽ có quyền truy cập trực tiếp vào các thông số đặc thù (epoch) mà chúng được thực hiện. Để duy trì khả năng tương thích EVM, CIP này giới thiệu một hợp đồng nội bộ mới cung cấp thông tin này cho các hợp đồng.

CIP-71

Cho phép nhà phát triển hợp đồng vô hiệu hóa tính năng chống lại các truy cập gần nhất vào hợp đồng của họ.

CIP-72

Conflux sẽ chấp nhận chữ ký từ ví của Ethereum, chẳng hạn như Metamask.

CIP-76

Chúng tôi sẽ loại bỏ các ràng buộc liên quan đến máy ảo trong việc đồng bộ hóa các khối, như yêu cầu các giao dịch phải có đủ giới hạn gas.

CIP-78

Sửa các trường không chính xác trong biên nhận giao dịch.

 

 

 

 

 

 

Kết nối với chúng tôi:

Trang web / Github / Twitter / Discord / Telegram / Reddit / YouTube / Diễn đàn

Kênh cộng đồng toàn cầu ?

Kênh Telegram của Trung Quốc | Kênh Telegram Châu Phi | Kênh Telegram Tây Ban Nha | Kênh Telegram của Nga | Kênh Telegram của Thổ Nhĩ Kỳ | Kênh Telegram của Hàn Quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *