Hướng dẫn làm nhiệm vụ để nhận phần thưởng khi trải nghiệm Phantom V2

Phantom V2 được khởi chạy trên testnet Conflux. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các thành viên cộng đồng là những người đầu tiên trải nghiệm các tính năng và giành được tổng cộng 10.000.000 cPHM khi tham gia thử nghiệm này.

Thời gian sự kiện:

11:00 Ngày 19/1/2022 đến 22:59 Ngày 26/1/2022

Phần thưởng:

  • Quỹ phần thưởng: 10,000,000 cPHM

Phần thưởng của mỗi nhiệm vụ sẽ được phân phối trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước cho 1.000 người tham gia đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 1: Phần thưởng cho Người xây dựng Trải nghiệm & Phần thưởng Khai thác Thanh khoản

  1. Xây dựng pUSD với test token CFX & PHM

Nhiệm vụ 2: Mua và bán tài sản tổng hợp trên Phantom Exchange

  1. Mua pUSD trên Koichi với test tokens

Hãy đảm bảo rằng bạn điền địa chỉ ví của mình và mã băm giao dịch tác vụ vào Google Form này sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn đã sẵn sàng kiếm phần thưởng? đọc tiếp:

0. Bắt đầu

Để hoàn thành nhiệm vụ, vui lòng chuẩn bị:

  1. Một máy tính với Google Chrome và Conflux Portal Wallet plugin, và chuyển nó sang Conflux Test Network

Test token cPHM sẽ được phát hành đến địa chỉ cfxtest đã gửi của bạn trong vòng 24 giờ.

Nhiệm vụ 1: Yêu cầu Phần thưởng cho Người xây dựng & Phần thưởng Khai thác Thanh khoản

Trong Nhiệm vụ 1, bạn sẽ thấy cách tạo pUSD (tài sản tổng hợp cơ bản trong Phantom Procotol) bằng CFX và cPHM, đồng thời nhận phần thưởng của nhà xây dựng và phần thưởng khai thác thanh khoản.

1.1 Kết nối ví Portal với Phantom testnet

  1. Truy cập https://testcfx.phm.finance/ và nhấp vào nút “Kết nối” phía trên bên phải. (Vui lòng đảm bảo rằng bạn đang ở trên Confulx Test Network trước khi kết nối)

2. Chọn tài khoản của bạn trong cửa sổ ví bật lên và click “Submit”.

1.2 Xây dựng pUSD với PHM

Tiếp theo, chúng tôi sẽ tạo một tài sản tổng hợp gọi là pUSD (một tài sản trên blockchain có giá bắt chước biến động của USD) với CFX và PHM trên https://testcfx.phm.finance/build/PHM

Hãy lấy PHM làm ví dụ:

  1. Nhập số PHM bạn muốn sử dụng. Nhấp vào “Phê duyệt” và xác nhận trong ví của bạn, sau đó tiếp tục mint.Lưu ý: Tỷ lệ tài sản thế chấp cũng có thể được điều chỉnh theo cách thủ công. Trong thời gian trải nghiệm, bạn nên đặt tỷ lệ tài sản thế chấp làm mặc định.

2. Click “Mint” sau khi phê duyệt.


Xác nhận yêu cầu “mint” trong ví của bạn. Chờ tin nhắn hoàn chỉnh. Và NÊN nhớ nhấp và Sao chép Tx Hash và lưu cho “biểu mẫu hoàn thành nhiệm vụ”.

Tx Hash Format nên có dạng: https://testnet.confluxscan.io/tx/0x7f74b4ab2229e42b97714c35ca9eb08883788010b8adecb8e56a7e32123d460e

1.3 Xây dựng pUSD với CFX

Bạn sẽ cần xây dựng pUSD với cả CFX và PHM để đủ điều kiện nhận phần thưởng Nhiệm vụ 1.

Quá trình xây dựng pUSD với CFX cũng giống như quá trình PHM được mô tả ở trên. Chỉ cần đổi sang stake CFX hoặc truy cập https://testcfx.phm.finance/build/CFX

Tuy nhiên, hãy nhớ lưu Tx Hash để điền vào “Biểu mẫu hoàn thành nhiệm vụ”.

1.4 Thêm thanh khoản pUSD-cUSDT và stake token LP trên Phantom

Trong bước này, trước tiên chúng ta sẽ chuyển đến Koichi (một Conflux DEX) để thêm thanh khoản cho cặp pUSD-cUSDT và sau đó stake LP Token vào Pool khai thác của Phantom.

1. Truy cập https://www.koichiswap.com/pool, kết nối ví conflux của bạn (với conflux test network), chọn cặp giao dịch pUSD-cUSDT.

Nhập số lượng hoặc chỉ cần nhấp vào TỐI ĐA để số lượng được điền tự động.

3. Nhấp vào “Approve pUSD” và xác nhận trong ví.

4. Nhấp vào “Approve cUSDT” và xác nhận trong ví.

5. Sau khi bật USDT & pUSD, hãy nhấp vào “Confirm Supply” để thêm thanh khoản, mint token LP pUSD-cUSDT.

Xác nhận giao dịch trong ví portal của bạn.

Khi thông báo hoàn thành xuất hiện, bạn đã thêm thanh khoản thành công và sẵn sàng stake!

6. Quay lại https://testcfx.phm.finance/farm/USDT-pUSD#stake để phê duyệt và stake token LP pUSD-cUSDT của bạn.

Click Approve và xác nhận trong ví.

Sau đó click nút “Stake” và xác nhận trong ví.

Chờ cho đến khi thông báo thành công xuất hiện. Sao chép Tx Hash cho Biểu mẫu hoàn thành nhiệm vụ.

1.4 Claim phần thưởng sau 24 giờ

Phần thưởng khai thác thanh khoản được trả bằng PHM – token của giao thức Phantom. Đây là cách nhận phần thưởng staking LP.

1. Tới phần “Farm” trên trang myinfo, bạn sẽ thấy số tiền tích lũy của phần thưởng khai thác thanh khoản PHM của mình.

2. Click nút “…” và chọn “Claim”.

Nhận tất cả PHM đã thưởng vào ví của bạn. Xác nhận trong ví.

Chờ cho đến khi thông báo thành công xuất hiện.

Chúc mừng! Bây giờ bạn đã hoàn thành nhiệm vụ 1.

Nhiệm vụ 2: Mua và bán tài sản tổng hợp trong Phantom Exchange

pUSD có thể được tạo ra bằng cách thế chấp CFX hoặc PHM, cũng như được mua trực tiếp trên các sàn giao dịch phi tập trung.

Nhiệm vụ 2 đơn giản như mua và bán 2 pAsset trên Phantom Exchange với pUSD bạn đã mua trên Koichi.

2.1 Mua pUSD ở Koichi bằng test token

1. Đi tới KoichiSwap và mua pUSD bằng 200 cUSDT

Bạn sẽ cần phê duyệt cUSDT và pUSD cho giao dịch đầu tiên. Sau đó nhấp vào “Swap” sau khi được chấp thuận.

2. Click “Confirm Swap” và xác nhận trong ví.

3. Chờ thông báo thành công, nhấp vào “View on explorer”, để sao chép Tx Hash cho yêu cầu phần thưởng.

2.3 Mua bất kỳ tài sản tổng hợp tiền mã hoá nào trên Phantom Exchange

Với pUSD trong ví, bạn có thể tự do mua tài sản tổng hợp trên Phantom Exchange.

1. Tới Phantom Exchange và chọn một trong các tài sản tiền điện tử, ví dụ: pETH, tài sản tổng hợp theo sau chuyển động giá của ETH.

Giá thời gian thực đến từ oracle, do đó giao dịch trên Phantom Exchange không có vấn đề trượt giá.

2. Nhập số tiền, nhấp vào “Swap” để hoàn tất giao dịch mua, xác nhận vào ví.

Và nó đã hoàn thành.

2.3 Mua bất kỳ tài sản tổng hợp pNFT nào trên Phantom Exchange

Không cần rời khỏi Conflux chain, bạn có thể giao dịch NFT hàng đầu bằng cách mua/bán token pNFT trên Phantom Exchange.

1. Đi tới Phantom Exchange và chọn một trong các pNFT, ví dụ: pPUNK, tài sản tổng hợp tuân theo chuyển động giá của giá sàn NFT CryptoPunks.

2. Nhập số tiền, nhấp vào “Swap” để hoàn tất giao dịch mua, xác nhận trong ví.

Và xin chúc mừng, bạn đã mua pNFT CryptoPunks thành công.

2.4 Bán chúng sau 24 giờ

Đối với các bước cuối cùng trong Nhiệm vụ 2, bạn sẽ cần bán 2 pAssets trên Phantom Exchange sau 24 giờ.

1. Tới https://testcfx.phm.finance/exchange, và click vào biểu tượng chuyển đổi để hoàn nguyên các cặp hoán đổi, do đó chuyển sang chế độ bán.

2. Chọn pAsset bạn muốn bán, sau đó nhấp vào “Swap” và xác nhận trong ví.

3. Chờ một giây cho đến khi thông báo hoàn thành xuất hiện. Nhớ sao chép Tx Hash để yêu cầu phần thưởng của bạn.

Lặp lại bước trên để bán một pAsset khác và lưu Tx Hash.

Và bây giờ bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong Chương trình Phần thưởng Trải nghiệm Phantom V2, vui lòng điền vào Biểu mẫu hoàn thành nhiệm vụ và trở thành 1.000 người nhận được airdrop.

? Cách nhận phần thưởng của tôi?

Sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, vui lòng điền vào biểu mẫu hoàn thành nhiệm vụ:

https://forms.gle/8XXFs92FbjY7YtP2A

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình thử nghiệm, vui lòng phản hồi cho chúng tôi trong nhóm telegram, các thành viên cộng đồng Phantom sẽ sẵn lòng trợ giúp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *